Goede doelen

Mappa Mondo

Met heel ons hart bieden wij zorg aan ernstig zieke kinderen. De kinderhotels Mappa Mondo zijn een leuke, gastvrije verblijfplek voor kinderen van 0-18 jaar die tijdelijk een alternatief nodig hebben voor de thuissituatie. Soms omdat de zorglevering thuis te complex of te zwaar is, soms omdat de rest van het gezin even op adem moet komen of soms omdat het kind gewoon heel graag bij ons logeert. Wij bieden zonodig ook tijdelijke verblijfplaatsen voor ouders of familie.

In bepaalde situaties is de overgang van het ziekenhuis naar huis met een (pasgeboren) kind vrij groot en daarom best spannend. Een kind kan, eventueel met andere gezinsleden, een beperkte termijn bij ons verblijven om de overgang naar de thuissituatie soepeler te laten verlopen. Wij ondersteunen ouders om zelf te leren complexe zorgtaken uit te voeren. Met een passend zorgplan levert ons team tijdelijk de zorg voor een kind, zodat ouders kunnen wennen aan de nieuwe situatie of de zorg thuis weer aan kunnen.

Er zijn ouders met flexibelere werktijden. In de zorg of in continudiensten of in de detailhandel. De economie draait 7 dagen per week door. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er behoefte is aan flexibele, verpleegkundige kinderopvang-mogelijkheden, die 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ouders kunnen met ons afspraken maken over de opvang van een kind in elk gewenst schema.

Wij noemen de huizen bewust kinderhotels Mappa Mondo. Waarom? Omdat we de kinderen (en hun ouders) graag van harte verwelkomen in een gastvrije omgeving. Met veel persoonlijke aandacht in een leuke, vertrouwde omgeving. We noemen het geen kinderhospice. Waarom? Omdat het weinig voor komt dat er kinderen in onze huizen overlijden. En gelukkig maar! Normaal gesproken verblijven bij ons kinderen die een bepaalde aandoening hebben en daarom deskundige zorg nodig hebben. Die zorg bieden wij met heel ons hart. Ook ondersteunen wij de ontwikkeling van uw kind met behulp van een verantwoorde pedagogische aanpak.

Het kinderhotel is er ook voor kinderen voor wie het levenseinde nadert. Soms is het niet haalbaar dat een kindje thuis overlijdt. In dat geval verplegen wij met veel liefde en zorg een kind in de terminale fase. De ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s zijn dan natuurlijk van harte welkom om deze laatste fase mee te maken.

Kinderen die geen alternatief (lijken te) hebben om zorg te ontvangen of te verblijven, hebben wat ons betreft altijd de mogelijkheid om te verblijven bij Kinderhotels Mappa Mondo. Zieke kinderen die niet thuis kunnen verblijven of geen thuis hebben, zijn van harte welkom! Soms zijn er situaties dat er iemand moet gaan staan voor het belang van een kwetsbaar kind. Zonodig doen wij dat graag!

Lees meer over Mappa Mondo…

kika-logo-siteKiKa

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is in 2002 opgericht door Frits Hirschstein en Maarten Stoopendaal (Directeur communicatiebureau Giftkikker). Aanleiding was het verzoek van Prof. Rob Pieters van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam en Prof. Huib Caron van het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam om te kijken of er meer geld beschikbaar kon komen voor onderzoek naar kinderkanker.

De genezingskans stond al geruime tijd `stil` op ongeveer 70%, terwijl de overtuiging er was en is dat door de vele beschikbare gen-datagegevens er een doorbraak mogelijk moest zijn. De genezingskans moet en kan omhoog en dat is al gebleken. In 2010 is de genezingskans van kinderkanker gestegen naar 75%. Ook op het gebied van kwaliteit van behandeling valt veel te verbeteren. De huidige chemo`s zijn dusdanig zwaar en agressief dat kinderen die vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaandefecties kunnen krijgen.

 frits

Frits Hirschstein

Doelstelling

De stichting heeft als algemeen doel:

Het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Het ondersteunen van de kinderoncologiezorg. Het geven van voorlichting op het gebied van kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor zover ondersteunend, attitudeverandering en gedragsverandering, bij kinderen en volwassenen te bewerkstelligen.

Meer specifiek streeft KiKa naar:
1. Verhoging van de genezingskans.
2. Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
3. Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

Lees meer over KiKa…